Om medlemskapet

Samformas verksamhet genomförs i samarbete med medlemmarna i syfte att utveckla medlemmar, hela sektorn och samhället i stort. Vi verkar framförallt på regional nivå och föreningens ändamål ska uppnås genom att huvudsakligen arbeta med påverkansarbete, kunskapsspridning, kunskapsutveckling och omvärldsbevakning.

Samforma är en religiöst och partipolitiskt obunden intresseorganisation med uppdraget att främja den idéburna sektorns utveckling. Vi samlar i dagsläget cirka 30, merpartern regionala, idéburna organisationer i Norr- och Västerbotten.

Samformas medlemmar deltar i verksamheten utifrån möjlighet, intresse och kunskap. Exempel på medlemsaktiviteter är medlemsträffar med erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning, gemensamma remissyttranden och debattartiklar, deltagande i olika projektgrupper.

Bli medlem här!

 

Läs mer