Överenskommelsen Norrbotten

 

Den regionala överenskommelsen är ett uttryck för en gemensam vilja att skapa goda förutsättningar för en långsiktig samverkan mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället på regional nivå i Norrbotten.

Parterna ska tillsammans möta samhällsutmaningar och verka för ett livskraftigt Norrbotten. De bidrar med kunskaper och erfarenheter utifrån sina olika roller. Överenskommelsen ska bidra till att stärka demokratin och öka delaktigheten i samhället.

Överenskommelsens målsättningar är att:

  • Skapa en jämbördig dialog och gemensam viljeyttring för en stärkt samverkan mellan parterna.
  • Stärka civilsamhället som sektor och de unika roller de idéburna organisationerna har i samhället.
  • Förbättra och öka samarbetet genom att utveckla arbetssätt och stärka samspelet med lokalsamhälle och omvärld.

Klicka här för att läsa Regional överenskommelse om samverkan.
mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället på regional nivå i Norrbotten.

Till överenskommelsen finns det en beslutad handlingsplanen som förtydligar arbetet med den regionala överenskommelsen mellan parterna. Handlingsplanen presenterar ett antal handlingar och aktiviteter inom olika utvecklingsområden.

Klicka här för att läsa Handlingsplan 2024-2026.

 

 

 

Läs mer: