Civilsamhällespodden gästas av Hannah Kroksson, LSU, som berättar om arbetet i Nysta och det demokratiska utrymmet.

I Nystas arbetsgrupp ”Det demokratiska utrymmet” ingår även Samforma för att bidra i det viktiga demokratiutvecklingsarbetet. Arbetsgruppen kommer att presentera förslag på hur principerna mångfald och dialog kan förstärkas och förbättras inom civilsamhällespolitiken, för att förstärka civilsamhället som en kraft för en vitalare demokrati i Sverige. Nysta är civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt.

”Corona var gnistan. När pandemin i början av året svepte in över Sverige förde den med sig många svåra utmaningar för samhället. Men pandemin kom även att synliggöra en rad brister som fanns där redan innan. Med målet att tackla dessa brister och bidra till ett nytt samhällskontrakt gick i juli 2020 fem stora paraplyorganisationer inom civilsamhället och en högskola samman och initierade Nysta; Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt”.

Lyssna på poddavsnittet här.