Regeringen har presenterat ett förslag med syfte att underlätta för idéburna organisationer att bidra till den offentliga välfärden. Förslagen innebär bland annat att ett särskilt register ska upprättas och att offentliga upphandlingar ska kunna riktas särskilt till idéburna organisationer.

– Idéburna organisationer har länge spelat en viktig roll i svensk välfärd och de besitter kraft och kompetens som bättre behöver tillvaratas. De förslag som i dag har presenterats innebär att samhället bättre kommer kunna dra nytta av de idéburna organisationernas kunskaper och erfarenheter. Jag upplever att det finns ett brett politiskt stöd för att främja de idéburna organisationernas villkor att verka i välfärden och hoppas på god dialog med andra partier och med den idéburna sektorn under våren, säger civilminister Ida Karkiainen.

Den nya lagen och övriga lagförslag i lagrådsremissen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
Ta del av lagrådsremissen via denna länk.