Samforma har skickat in ett svar till Region Västerbottens senaste remissutkast gällande framtagandet av en ny Regional digitaliseringsstrategi. Samforma välkomnar det inkluderande perspektiv som till stor del genomsyrar remissförslaget och lyfter ett antal frågor och tillägg som vi menar, utifrån ett idéburet perspektiv, skapar mest nytta för länets invånare. Det handlar exempelvis om frågor som rör digitala infrastrukturer, datadelning, digital delaktighet och digital innovation.

Några av de förslag på åtgärder och inriktningar som vi listar är exempelvis:

· Insatser som genom samverkan mellan samhällets sektorer definierar hur mänskliga rättigheter och datadelning påverkar varandra, utifrån visionen om ett demokratisk, jämlikt och hållbart Västerbotten.

· Insatser som ökar tillgången till nya och befintliga data för att främja länets aktörers förmåga till sociala investeringar.

· Ge företag, offentlig sektor och idéburna organisationer möjlighet att öka människors digitala dekatighet genom att tillsammans arbeta med kravställningen på hur det digitala samhället blir likvärdigt för alla.

· Ge företag, offentlig sektor och idéburna organisationer förutsättningar att vidareutveckla strukturer och modeller för att öka den digitala delaktigheten i hela länet.

· För att främja digitala sociala innovationer, lägg till åtgärder som även utvecklar teknisk samverkan med idéburna organisationer, främja modeller som bygger på användarinvolvering samt nyttja teknikens potential i sociala innovationer.

Klicka på länken för att läsa hela svaret Samformas-remissvar-pa-Vasterbottens-digitaliseringsstrategi-2022-2030