Vi har ställt tre snabba frågor till Samformas senaste medlemsorganisation. Anna Björk, riksteaterkonsulent, på Riksteatern Norrbotten, svarar.

Vad gör Riksteatern Norrbotten?

– Riksteatern är en folkrörelse för scenkonstintresserade och scenkonstarrangörer. Vi gör verksamhetsprioriteringar utifrån de lokala föreningarnas behov och utifrån dessa driver vi regionala utvecklingsinsatser och ger regionala och lokala stöd som länsorganisation.

Varför är ert arbete viktigt?

– Vi är med och bygger framtidens intresseorganisation med medlemsengagemang, publikengagemang och bra former för ideellt arbete. Riksteatern Norrbotten prioriterar arrangörsverksamhet som rör digitalisering, har ett geografiskt tillgänglighetsperspektiv, dansfrämjande insatser samt Norrbottens kulturella mångfald. Demokrati-, mångfalds-, folkhälso- och jämställdhets- perspektiv samt FN:s barnkonvention genomsyrar allt vårt föreningsarbete.

Ni har nyligen blivit medlemmar i Samforma, varför?

– Vi vill genom samverkan vara med och bidra till en levande och kraftfull idéburen sektor i Norr -och Västerbotten. Det var genom Samformas projekt SÖK Samverkan som Riksteatern Norrbotten fick insikt i att intresseorganisationen Samforma är en naturlig och viktig plattform för oss att utvecklas i och öka samverkan mellan andra idéburna organisationer i Norr -och Västerbotten.

Intresserad av att veta mer om medlemskapet i Samforma? Se listan på Samformas medlemsorganisationer eller läs mer om medlemskapet i Samforma.