Samformas huvuduppdrag är att främja den idéburna sektorn i Norr- och Västerbotten genom att arbeta med påverkansarbete, kunskapsspridning, kunskapsutveckling och omvärldsbevakning. Men hur jobbar Samforma och vad bidrar den idéburna sektorn med i samhället?

”Styrkan i vår sektor är att människor frivilligt organiserar sig och går samman för att lösa ett samhällsproblem eller en utmaning”, säger Ylva Löwenborg, ordförande i Samforma.

 

 

Samforma är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som samlar främst regionala idéburna organisationer i Norr- och Västerbotten. Är du och din förening nyfiken på vad Samforma kan tillföra er verksamhet? I filmen berättar Ylva Löwenborg om civilsamhällets viktiga roll, hur samverkan kan hjälpa till att lösa viktiga samhällsutmaningar och hur Samforma kan vara en samlande kraft och ett stöd för idéburna organisationer i norr.

Norr- och Västerbotten har en lång tradition av engagemang och ett starkt civilsamhälle, både i tillväxtregionerna och i gles- och landsbygder. Norrbottens och Västerbottens civilsamhälle omfattar drygt 13 000 organisationer med totalt drygt 25 000 anställda och intäkter på cirka 17 miljarder kronor.

 

Läs mer