Vi välkomnar två nya medlemsorganisationer, Föreningen Norden Norrbotten och Skådebanan Norrbotten. Det innebär att vi nu är 40 medlemsorganisationer, med fler medlemmar blir vi en ännu starkare röst för civilsamhället.

Föreningen Norden Norrbotten

Föreningen Nordens vision är: ”ett öppet, demokratiskt, samverkande och hållbart Norden som utvecklas för framtiden – av oss tillsammans.” Det är vår gemensamma framtida välfärd, fred och våra livsmiljöer som står på spel när samarbetet inte fungerar.

Prioriteringar för distriktet under 2022-2026 är:

  • Att i högre utsträckning bedriva verksamhet inom mellanfolkligt utbyte i Norden genom möten, dialog och samarbete för en breddad målgrupp.
  •  Att sträva efter att fördjupa och utveckla arbetet över tid. Att i arbetet med det mellanfolkliga utbytet involvera och samarbeta med andra, exempelvis det lokala föreningslivet, intresseorganisationer, näringslivet, studieförbund och akademi samt kommun och region.
  • Att verka för en tillgänglig och sammanhållen bild av Föreningen Nordens hela verksamhet. Exempelvis genom att i sin kommunikation använda sig av aktuell information om Föreningen Nordens uppdrag och verksamhet, föreningens uppdaterade grafiska profil och logga, samt nyttjande av webben norden.se.

Föreningen Norden Norrbotten driver också projekt, exempelvis Folkverkstan och Kultursamlande verksamhet för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Du når föreningen via www.norden.se/norrbotten

Skådebanan Norrbotten

Skådebanan Norrbotten är en ideell kulturförening med mål att sänka trösklarna för människor att ta del av kultur. Extra viktigt för de som står långt från kulturen av olika anledningar (ekonomi, etnicitet, familjeskäl, utanförskap mm).

Detta gör vi med bl a satsningar på:

  • Kulturnatten i Luleå (alla får uppträda, inget kostar)
  • Kulturprojekt på Kriminalvårdsanstalten i Haparanda (teater, musik)
  • Vårsångskonserter och julkonserter på äldreboenden i länet *Gratis kulturbussar till NorrlandsOperan
  • Bygdegårdskonserter i länet *Medverkar i Arrangörer i Norr och Kultur Crew för unga arrangörer
  • Samverkan och nätverkande med studieförbund m fl.

Du når Skådebanan Norrbotten via www.skadebanan.com