Samforma vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden och har genom ordförande Ylva Löwenborg undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Undertecknandet innebär att Samforma tar ställning för vårt demokratiska styrelseskick och demokratins grunder och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

– Civilsamhällets organisationer vet att vi aldrig kan ta demokratin för given. Det ser och känner vi i vårt arbete varje dag. Samforma vill lyfta fram att människors engagemang och organisering är centralt för att bygga, bevaka och bevara en demokratisk samhällsstruktur. Oavsett om vi tänker demokrati i liten lokal kontext eller i det stora globala, säger Ylva Löwenborg, ordförande för Samforma.

Samformas åtaganden

Genom följande åtagandet vill Samforma bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden.

  • Idéburen sektor är en central del av demokratin och överenskommelseprocesser och andra modeller för strukturerade samtal kan användas lokalt och regionalt i syfte att värna och stärka det civila samhällets roll i demokratin och samhället. Samforma kommer fortsätta verka för att utveckla strukturerad samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor i syfte att lösa gemensamma samhällsutmaningar och värna civilsamhällets oberoende och röstbärande funktion.
  • Samforma planerar att genomföra kunskapshöjande insatser som bland annat syftar till att öka kunskapens om civilsamhällets roll för demokratin.
  • Genom att sprida information om Deklaration för en stark demokrati för att våra cirka 30 medlemsorganisationer kan spridningseffekter uppstå på regional och lokal nivå i Norrbotten och Västerbotten.

För ett växande demokratiskt utrymme

I anslutning till undertecknandet anordnade Samforma ett seminarium med temat Idéburen sektor och det demokratiska utrymmet. Seminariet gästades av Peter Örn, ordförande i kommittén Demokrati 100 år, som berättade om idéburen sektors betydelse för demokratin och de trender och utmaningar som finns koppat till det demokratiska utrymmet i Sverige och omvärlden. Samt Hampus Nilsson, utredare på LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer, som redogjorde om det utbredda hotet och hatat mot det unga civilsamhället. Därefter följdes viktiga samtal om hur vi tillsammans kan försvara och vidga det demokratiska utrymmet.

– I Sverige kan vi vara tacksamma för att vi har en stark och stabil bas med grundläggande fri- och rättigheter. Vi har också en hög samhällstillit som är viktig för den demokratiska utvecklingen. Civilsamhället har varit, och är fortsatt, viktiga för skapandet av tillit och bevarandet av friheter och rättigheter. Idag utmanas det demokratiska utrymmet och flera av Samformas medlemsorganisationer vittnar om ett krympande utrymme, inte minst om man arbetar med rättighetsfrågor eller synliggör rasism och diskriminering. Engagemanget i sektorn och vår mötes- och åsiktsfriheten är en avgörande nyckel för att vi i Sverige ska kunna bibehålla en stark demokrati, kommaterar Ylva Löwenborg på seminariet.  

Samforma ser det som en självklarhet att ställa sig bakom deklarationen för en stark demokrati och därmed bidra till de angivna åtagandena.

– Demokrati är idén om att alla ska ha en möjlighet att kunna påverka. Civilsamhället ger röst till människor. Det har vi gjort i 100 år och det fortsätter vi med i 100 år till, säger Ylva Löwenborg i samband med underskriften.

Läs mer