Funktionsrätt Norrbotten ansluter sig till Samforma och blir Samformas trettioförsta medlemsorganisation. Ordförande Christian Lindgren berättar varför.

– Funktionsrätt Norrbotten är en länstäckande paraplyorganisation för 40 föreningar inom funktionshinderrörelsen i Norrbotten. Vi bedriver intressepolitiskt arbete utifrån medlemsföreningarnas villkor och arbetar efter visionen ”ett samhälle för alla människor”. Det finns mycket att arbeta med och många frågor som vi belyser och försöker bedriva påverkansarbete inom, till exempel:

  • ett samhälle för alla präglat av solidaritet, jämlikhet och full delaktighet
  • ett samhälle för alla som bygger på allas lika värde och rätt
  • ett samhälle som tillvaratar alla medborgares resurser genom att vara anpassat efter alla medborgares förutsättningar och behov.
  • att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhällets alla delar och garanteras ett skydd mot diskriminering på grund av sin funktionsnedsättning i alla sammanhang.

– Genom medlemskapet i Samforma vill vi samverka och vara med och bidra med den erfarenhet och kunskap vi besitter i vår förening. Men också få del av den stora kunskap och erfarenhet som finns i Samformas nätverk. Vi vill få möjlighet att samverka med andra idéburna organisationer i Norrbotten och Västerbotten och ser Samforma som en naturlig och viktig plattform, säger ordförande Christian Lindgren.

 

Intresserad av att veta mer om medlemskapet i Samforma? Se listan på Samformas medlemsorganisationer eller läs mer om medlemskapet här.