Samforma består idag av 43 medlemsföreningar med otrolig mångfald av kompetenser som tillsammans verkar brett för att skapa det hållbara samhället!

Nu när höstens verksamhet drar igång vill vi särskilt välkomna Birgitta Strömgren. Birgitta är ordförande i vår nya medlemsförening Kreativa byar i Norrbotten och valdes vid årsmötet i maj in som ledamot i Samformas styrelse.
Föreningen Kreativa byar stöttar landsbygdsutveckling genom att inspirera bygder från idé till projekt. Föreningen är mest aktiv i Pite Älvdal där man som projektkatalysator vill bidra till att skapa framtidstro. Syftet är att bidra till ekonomisk bärkraft för företag och föreningar i bygderna. Man ser att flera bygder kommer att växa utifrån rådande trender.
Birgitta berättar att Kreativa byar har sökt medlemskap i Samforma då man ser att man behöver vara med i ett sammanhang där civilsamhället beskrivs som en del i utvecklingen av Norrbotten och Västerbotten. Kreativa byar vill bidra med den kunskap man har genom att skapa nätverk med de olika bygder de har i länet och ser fram emot att få ta del av det nätverk och den kunskapsspridning som finns inom Samforma.

Vi hälsar även vår nya medlem Läkare i världen varmt välkommen som medlem!
Läkare i Världen är en människorättsorganisation som arbetar för allas rätt till vård. Det gör man genom vårdinsatser, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. Deras utgångspunkt är att hälsa är en mänsklig rättighet.
Föreningen verkar på sju platser i Sverige från Luleå i norr till Malmö i söder. Där hjälper man människor att få tillgång till sina rättigheter och där det behövs ger vi vård till personer som annars inte får det. Varje år hjälper de över 2000 personer få rätt till vård eller rådgivning.
Många har svårt att få det skydd och trygghet de har rätt till. De ger därför även juridisk hjälp och psykosocialt stöd med stort fokus på barn och unga, särskilt suicidprevention.
Alla volontärer arbetar ideellt. Läkare i Världens nationella verksamhet riktar sig till dem som andra ofta glömmer, oftast är det människor som är här för att be om hjälp till exempel utsatta EU-medborgare, papperslösa, barn med uppgivenhetssyndrom och offer för människohandel och man arbetar aktivt för att alla människor ska få tillgång till vård.