Det behövs en socialt hållbar omvandling av norra Sverige, det skriver Ylva Löwenborg i en debattartikel. Här kan du ta del av den.

Det pågår en stor samhällsomställning i Norrbotten och Västerbotten med megainvesteringar och industrier som vill utveckla bland annat grön el, fossilfritt stål och batteritillverkning. Det innebär stora möjligheter för hela Sverige att utvecklas och hurraropen är höga från länen och de fem kommuner som står i fokus; Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå och Skellefteå. Vi rustar oss för en omdaning av Norrbotten som ingen av oss varit med om tidigare.

Med en stor omställning som detta kommer också risker och utmaningar. Här vill Samforma bidra med några perspektiv, inte för att sätta upp hinder, utan för att vi tillsammans ska kunna bygga ett hållbart samhälle. Ett samhälle där demokrati, rättigheter och delaktighet skapar en trygg bas för fortsatt utveckling. Perspektiv som är centrala för att vi i samhandling ska klara utmaningarna med omställningen, uppfylla Agenda 2030 och de visioner som finns i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) att ”Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län”.

I samhällsomvandlingen behöver vi tänka brett. Det är inte bara fabriker som ska byggas, tekniska lösningar och fysisk infrastruktur som behöver vara på plats. Arbete, bostäder, kollektivtrafik är såklart viktiga delar i att skapa ett attraktivt Norrbotten. Men det räcker inte. Vi behöver också skapa ”liv mellan husen”. Dvs gemensamt bygga en stark social infrastruktur så människor både vill bo kvar och flytta in.

Attraktivitet skapas till stor del av ett socialt kapital, den tillit och trygghet vi människor känner till varandra och samhället. De drygt 6000 idéburna organisationer i Norrbotten med mer än 15.000 anställda och många, många, många ideella krafter är centrala för attraktivitet och tillit. Idéburen sektors föreningar, kooperativ, sociala företag, trossamfund och stiftelser bidrar till hållbarhet, folkhälsa, innovationer, jämlikhet, delaktighet, kompetensförsörjning och demokrati. Det arbetet sker i sångkörerna, vid kulturupplevelsen, i studiecirkeln, på idrottsplanen. Det sker i mötet i kyrkan, när vi firar pride, Eid och vinsten i basketmatchen. Det sker i det sociala företaget, i föräldrakooperativet, i fackklubben och i föreningsstyrelsen.

I de pågående processer och forum i Norrbotten, kopplat till samhällsomställningen, saknar vi delaktigheten från civilsamhällets organisationer och efterlyser ett starkare fokus på den sociala hållbarheten. Samforma vill uppmana alla beslutsfattare inom offentlig sektor och näringsliv att inte låta den sociala hållbarheten bli något som kommer längst ner på dagordningen. Ta chansen i samhällsomvandlingen att från start bygga en stark och robust social infrastruktur.

Fyra prioriterade förutsättningsfrågor

För att främja en hållbar omställning med hög tillit och gott socialt kapital ser Samforma följande förutsättningsfrågor som prioriterade:

  1. Se civilsamhället som en självklar part i samhällsutvecklingsfrågor och bjud in sektorn till de strategiska samtalen, i enlighet med bland annat målen i RUS:en.
  2. Stärk kapacitet för samverkan genom att etablera och vidareutveckla sektorsöverskridande strukturer, arbetssätt till exempel genom att prioritera den regionala Överenskommelsen.
  3. Säkerställ långsiktiga villkor och finansieringsmodeller som tar hänsyn till civilsamhällets behov och särart.
  4. Höj kunskapen om civilsamhället för att kunna mötas jämbördigt och skapa samhandling.

Ylva Löwenborg, ordförande för Samforma

Läs debattartikeln i NSD.