Samtalsfrågor till Idéburen sektor och investeringarna i norr

Frågor

1. Till deltagare från civilsamhället: Vilka är de viktigaste förutsättningarna som ni behöver som civilsamhällsorganisation för att aktivt kunna bidra till den pågående samhällsomvandlingen? 

2. Till deltagare från offentlig sektor, akademi och näringsliv: Hur kan din organisation bidra till förbättrade förutsättningar för civilsamhället att verka och samverka kopplat till den pågående samhällsomvandlingen?

Gruppansvariga för anteckningar i följande dokument, vill du eller annan person som inte deltagit fylla på med ytterligare svar går det bra att göra.