SamvandlingNorr

Samvandling Norr är ett initiativ av Samforma och Rädda Barnen för att stärka Norrbottens och Västerbottens förmåga och kapacitet att hantera samhällsomvandlingar på ett socialt hållbart sätt.

I våra två nordligaste län pågår just nu omfattande samhällsförändringar i form av stora investeringar vilket kommer att förändra samhällen i grunden men som även öppnar för möjlighet till utveckling och möjligheten att skapa socialt hållbara samhällen som är attraktiva att bo kvar i och även att flytta till.

Samforma och Rädda Barnen tror att enda vägen mot socialt hållbara och attraktiva samhällen är genom en gränsöverskridande samverkan mellan samtliga sektorer i samhället. Samvandling Norr är under 2022-2023 en förstudie för att arbeta fram former för hur en sådan samverkan kan se ut, med fokus på kommande och pågående samhällsomvandlingar inom några geografiska pilotområden.

Innovation och forskning
Förstudien kommer att samarbeta med Rädda Barnen och etablerade forskare från länens universitet för att genom innovativa lösningar och ett praktiskt utforskande arbetssätt testa olika samverkansformer. Målet är att hitta konkreta former för tvärsektoriell samverkan där civilsamhället och samhällen som berörs bidrar med sin kunskap och erfarenhet för en socialt hållbar samhällsutveckling och skapandet av goda livsmiljöer.

Tillsammans kan vi stärka Norrbottens och Västerbottens förmåga och kapacitet att hantera de kommande samhällsomvandlingarna på ett socialt hållbart sätt.

Bildspel Samvandling Norr – delårsrapport.

Projektet är finansierat av Rädda Barnen, Region Norrbotten och Region Västerbotten.

 

 

Loading