Nu påbörjar vi genomförandet av överenskommelsen mellan civilsamhället på regional nivå, Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens län. Kom ihåg att anmälda ditt deltagande!

 

Program

INLEDNING

Lena Callne

TILLSAMMANS FORMAR VI NORRBOTTEN
Bakgrund och syfte med konferensen och vägen framåt.
Ylva Löwenborg, ordförande i Samforma
Anders Öhlund, Enhetschef Samhällsskydd Länsstyrelsen i Norrbottens län

DAGS ATT BRY SIG
Ett livskraftigt civilsamhälle och idéburen sektor behövs för att driva
Sveriges utveckling framåt. Det kommer bara ske om vi bryr oss.
I formandet av vad som beskrivs som ett förnyat samhällskontrakt i
välfärden kan civilsamhället spela en ny roll som jämbördig medspelare
vid sidan av näringslivet och den offentliga sektorn.
Inspirationsföreläsning av Sophie Nachemson-Ekwall,
ekonomijournalist och doktor i företagsekonomi.

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE
Samtal om civilsamhällets status och betydelse.
Maria Stenberg, regionchef Hyresgästföreningen Norrland
Caroline Kjellgren, verksamhetsledare Coompanion Norrbotten
Lars Bergström, ordförande i Norrbotten, Hela Sverige ska leva
Leif Nordström, ordförande RF SISU Norrbotten
SAMVERKAN BIDRAR TILL REGIONAL UTVECKLING

Signeringsceremoni av Regional överenskommelse om samverkan.
Lotta Finstorp, landshövding
Linda Frohm (M), regionråd
Ylva Löwenborg, ordförande i Samforma

AVSLUTNING
Lena Callne

Program och anmälan

Klicka här för program och anmälan.

Läs mer