Nu påbörjar vi genomförandet av överenskommelsen mellan civilsamhället på regional nivå, Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Engagemanget som finns i det civila samhället är viktigt både för enskilda norrbottningar, olika grupper och för hela samhällsekonomin. Ett starkt civilsamhälle i Norrbotten bidrar till att skapa innovativa lösningar för våra samhällsutmaningar, möjliggöra hållbar tillväxt och utveckla ett rikt kultur- och fritidsliv.

För att vi ska lyckas med detta tillsammans måste samarbetet mellan civilsamhället och den offentliga sektorn utvecklas. Det är bakgrunden till att SÖK-projektet genomfördes och att en överenskommelse om samverkan på regional nivå nu är framtagen.

Varmt välkommen till mötesplatsen Samforum där vi tar avstamp i överenskommelsen och kikar på hur det fortsatta arbetet kan fortsätta. Konferensen vänder sig till förtroendevalda och anställda inom civilsamhället på regional nivå, tjänstepersoner och beslutsfattare inom Region Norrbotten och länsstyrelsen.

Visst är du och din organisation med?

Inbjudan och anmälan.

 

Läs mer