Samforma bjuder in till seminarium, medlemsmöte och rapportlansering med temat social innovation – hur stärker vi den idéburna innovationskraften? Tisdag den 30 november, kl. 15.00 – 17.00.

Medverkar gör bland annat:

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, som länge forskat om social innovation i den idéburna sektorn och som medverkat i framtagningen av Samformas aktuella medlemsrapport på samma tema. Tillsammans med Samformas Niklas Lindmark kommer vi presentera och diskutera medlemsrapportens innehåll och slutsatser.

– Niklas Gandal, strateg Samhällsbyggnad vid Region Västerbotten och processkoordinator för Västerbottens regionala innovationsstrategi som just nu tas fram. Vilka utvecklingstrender påverkar innovationskraften och hur kan vi tillsammans bygga ett ekosystem med starka innovationsprocesser för hållbar utveckling?

– Roger Filipsson, styrelseledamot i Samforma och verksamhetsledare på Coompanion Västerbotten, med lång erfarenhet av innovationsarbete och socialt entreprenörskap. Vad sker inom området på europeisk och nationell nivå samt vilka behov och möjligheter finns för att stärka den idéburna innovationskraften i Norrbotten och Västerbotten?

Mötet leds av Ylva Löwenborg och Roger Filipsson.

  • När: Tisdag den 30 november, kl. 15.00 – 17.00.*
  • Anmälan: Görs via följande länk, senast 29 november
  • Var: Digitalt via Zoom, länk skickas ut dagen före mötet.
  • Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstepersoner från den idéburna sektorn samt andra intresserade, exempelvis tjänstepersoner från offentlig sektor.

För frågor kontakta Niklas Lindmark.

*Kl. 16.30 – 17.00 avslutar vi seminariet med medlemsmöte för Samformas medlemsorganisationer.