Vi har ställt två snabba frågor till Samformas senaste medlemsorganisation. Nilla Helgesson, direktor/VD, på Skyddsvärnet, svarar.

Kan du kort berätta om vilka Skyddsvärnet är?

Skyddsvärnet är en idéburen organisation som grundades år 1910 och vi arbetar med social rehabilitering och habilitering. Vår vision är att minska den sociala utslagningen i samhället, vara opinionsbildande och utveckla socialt arbete. Vi har genom hela vår historia varit innovativa och bland annat skapade vi det som idag är frivården (öppna delen inom Kriminalvården). Vi har också tagit självhjälpsgruppen LifeRing till Sverige samt år 2010 grundat och startat Europas första förening av och för ensamkommande flyktingbarn (Sveriges Ensamkommandes förening). Alla personer (klienter) som tar del av Skyddsvärnets verksamheter har vi som mål ska bli fungerande samhällsmedborgare.

Varför har ni ansökt om medlemskap i Samforma?

Skyddsvärnet har avtal med alla 290 kommuner i Sverige, Kriminalvård och Arbetsförmedlingen. Vi har sedan slutet av 2023 en anställd medarbetare i Västerbotten och arbetar för att utöka vår verksamhet i både Västerbotten och Norrbotten. Vi söker därför samarbeten och Samforma kändes som ett bra sammanhang att knyta kontakter och hitta samarbetspartners i. Vi hoppas kunna bidra med vår kompetens, kunskap och erfarenhet inom områden som Skyddsvärnet är starka i samt bygga många nya samarbeten med för oss nya organisationer för att vi tillsammans ska kunna förbättra för de vi lär till för.

Välkomna Skyddsvärnet!