Nu lanserar vi Samformas medlemsrapport ”Social innovation i norr – Kunskaper och erfarenheter från idéburna organisationer i Norrbotten och Västerbotten”, som är skriven i samarbete med Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet.

Som ett led i att stärka den idéburna sektorns förutsättningar i Norrbotten och Västerbotten och öka kunskapen om sektorn tar Samforma fram tematiska medlemsrapporter. Förhoppningen är att rapporterna både ska inspirera och ge kunskapspåfyllnad, samt utgöra ett stöd till de många aktörer som på olika sätt arbetar och verkar i och för sektorn.

Föreliggande rapport har temat social innovation – det vill säga nytänkande sätt att förbättra människors livsvillkor och tackla aktuella samhällsutmaningar. Den har skrivits i samarbete mellan Niklas Lindmark, verksamhetsutvecklare vid Samforma och Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, som länge forskat om social innovation i den idéburna sektorn. Rapporten baseras på tidigare forskning, en webbenkät bland Samformas medlemsorganisationer samt diverse webbmaterial.

Klicka här för att läsa medlemsrapporten.

Klicka här för att ta del av bildspelet.

 

Läs mer