Nu finns det möjlighet att påbörja arbetet inför kommande utlysningar i Övre Norrland!

– A1 Kompetensförsörjning: https://lnkd.in/di8mVxfq

– A2 Insatser för individer utanför arbetsmarknaden: https://lnkd.in/d_6vJsmJ

– D Öka kapaciteten i den glesa geografin: https://lnkd.in/dm_PKz3x

– D (Förstudier) Öka kapaciteten i den glesa geografin: https://lnkd.in/dM9pZFDP

För att säkerställa att ansökan är i linje med utlysningen uppmanas stödsökanden att kontakta Svenska ESF-rådet i ett tidigt skede. Vid frågor om utlysningarna kontakta våra regionala samordnare:

Mats Lejon, 0920-384 85
Sean Black, 0920-384 86 88
Linda Stenström, 0920-384 88

ESF kommer att anordna informationsmöten om utlysningen den 1 och 7 september. Möjlighet att prata projektidéer kommer att finnas den 2 samt 8 september.

Mer information om detta samt anmälan kommer på ESF:s hemsida, https://www.esf.se/min-region/ovre-norrland/