Projektet SÖK Samverkan har haft som syfte att hitta bra former för samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället i Norrbotten, detta för att möta framtidens samhällsutmaningar tillsammans i länet. Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och Samforma har sedan 2019 samlats i ett gemensamt projekt för att ta tillvara det engagemang och den kompetens som finns i civilsamhället.

På Samformas styrelsemöte den 29:e januari beslutade styrelsen att godkänna den regionala överenskommelse och handlingsplan som arbetats fram mellan parterna inom SÖK Samverkan projektet. Nästa steg är att även Länsstyrelsen Norrbotten och Region Norrbotten tar beslut om godkännande av det presenterade förslaget. På grund av Coronarestriktioner har Region Norrbotten valt att flytta fram regionfullmäktiges möte från februari till april då beslut ska tas i detta ärende.

Projekttiden för SÖK-projektet har gått mot sitt slut och Ulrika Enbom Karlsson och Lena Kandelin lämnar sitt uppdrag som projektledare. Från och med nu kommer överenskommelsens arbete genomföras i den ordinarie verksamheten hos respektive part i projektet, Samforma, Region Norrbotten och Länsstyrelsen Norrbotten. Projektet har byggt en viktig grund för det fortsatta samverkansarbetet som Samforma ser framemot att fortsätta utveckla tillsammans med övriga parter.

Nya kontaktpersoner för fortsatt överenskommelsearbete är tillsvidare Niklas Lindmark, Samforma och Eva Jonsson, Region Norrbotten.