Hur kan din förening söka projektmedel hos Interreg Aurora?

Digital informationsträff: 8/9 15:00-16:30 

Interreg Aurora ska utveckla samarbetet över gränserna i de nordligaste delarna av Sverige, Norge, Finland. Genom att arbeta tillsammans ska regionerna lära av varandra. 

Åtta prioriterade områden: 

  • Hållbar utveckling av teknik och affärer genom gränsöverskridande forskning och innovation 
  • Öka tillväxten och konkurrenskraften i hela regionens små och medelstora företag 
  • Anpassning till, begränsning och riskhantering samt uppföljning av klimatförändringar 
  • Gränsöverskridande förvaltning av naturresurser 
  • Multimodala, klimatsmarta, harmoniserade transportsystem 
  • Utbildning och livslångt lärande för ökad konkurrenskraft på den gemensamma arbetsmarknaden 
  • Gränsöverskridande kultur och turism 
  • Minska gränshindren för att förbättra samverkan 

Vid träffen ges mer information och det finns möjlighet att ställa frågor till handläggare.  

Anmälan: Träff om: finansiering via Interreg Aurora (mdlnk.se)