Vi har ställt två snabba frågor till Samformas senaste medlemsorganisation. Luka Anic, verksamhetschef på Studiefrämjandet Västerbotten, svarar.

 

Vilket uppdrag har Studiefrämjandet Västerbotten?

”Studiefrämjandet är ett studieförbund som vill ge människor kunskap och kraft att forma sin framtid. Med en särskild inriktning på natur, djur, miljö och kultur arbetar vi med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi har ett brett och öppet uppdrag som kan implementeras och förverkligas på olika sätt och i olika former. Just denna frihet och flexibilitet är folkbildningens starkaste sida. Vi är mästare på att med kort varsel hitta nya, effektiva lösningar som möjliggör lärande och kreativitet till breda målgrupper.”

Varför medlemskap i Samforma?

”Vi ansökte om medlemskap i Samforma för att närma oss ett av våra mål, nämligen att Studiefrämjandet ska vara en naturlig mötesplats för lärande, kreativitet och engagemang för civilsamhället som möjliggörs av långsiktig samverkan mellan relevanta samhällsaktörer där Studiefrämjandet är initiativtagare. Inom ramen för medlemskapet ser vi fram emot strategisk samverkan med övriga medlemmar och möjligheten att utbyta tankar och erfarenheter mellan varandra. Sedan hoppas vi också att medlemskapet i Samforma kommer leda till ”hands on”-satsningar där vi i samverkan med andra kan testa nya idéer i praktiken”.

Välkomna Studiefrämjandet Västerbotten!

 

Läs mer