Styrelsen

Ordförande
Ylva Löwenborg
Rädda Barnen
Skicka e-post
076-852 03 95

Ledamot
lda Nordlund
Kalix Folkhögskola
Skicka e-post
070-190 15 60

Ledamot
Yvonne Stålnacke
Svenska kyrkan/Luleå stift
Skicka e-post
Telefon

Vice ordförande
Martin Vikgren
Funktionsrätt Västerbotten
Skicka e-post
073-056 42 88

Kassör
Roger Filipsson
Coompanion
Skicka e-post
073-034 55 55

Sekreterare
Ann-Marie Lindgren
NBV Norr
Skicka e-post
070-360 91 74

Ledamot
Maria Stenberg
Hyresgästföreningen Norrland
Skicka e-post
Telefon

Ledamot
Katarina Halvardsson
RF-SISU Norrbotten
Skicka e-post
070-686 80 90