Styrelsen

Ordförande
Ylva Löwenborg
Rädda Barnen
Skicka e-post
076-852 03 95

Ledamot
Luka Anic
Studiefrämjandet Västerbotten
Skicka e-post
073-903 98 20

Ledamot
Lena Lindström
Luleå stift
Skicka e-post
0920- 26 47 36

Vice ordförande
Martin Vikgren
Funktionsrätt Västerbotten
Skicka e-post
073-056 42 88

Kassör
Roger Filipsson
Coompanion
Skicka e-post
073-034 55 55

Sekreterare
Ann-Marie Lindgren
NBV Norr
Skicka e-post
070-360 91 74

Ledamot
Anna Björk
Riksteatern Norrbotten
Skicka e-post
070-570 42 62

Ledamot
Katarina Halvardsson
RF-SISU Norrbotten
Skicka e-post
070-686 80 90