Styrelsen

Ordförande
Ylva Löwenborg
Rädda Barnen
Skicka e-post
076-852 03 95

Ledamot
Luka Anic
Studiefrämjandet Västerbotten
Skicka e-post
073-903 98 20

(Foto. Luleå stift)
Ledamot
Lena Lindström
Luleå stift
Skicka e-post
0920- 26 47 36

Vice ordförande
Martin Vikgren
Skicka e-post
073-0538950

Ledamot
Katarina Halvardsson
RF-SISU Norrbotten
Skicka e-post
070-686 80 90

Ledamot
Monica Widman Lundmark
Medlefors Folkhögskola
Skicka e-post

 

Kassör
Roger Filipsson
Coompanion
Skicka e-post
073-034 55 55

Ledamot
Birgitta Strömgren
Kreativa byar i Norrbotten ek. förening
Skicka e-post