Huvudrubrik

Fyllnadstext.

Underrubrik

Fyllnadstext.

Niclas Bromark

En av våra medlemmar

"Idrottsrörelsens verksamhetsidé är ´Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet´. Nyttan av aktivitet och rörelse är odiskutabel och belagd i massor av forskning. När aktiviteten dessutom sker i en förening finns en rad psykosociala effekter för den enskilda, men också en lika lång rad samhällseffekter på aggregerad nivå. RF-SISUs roll är att bidra till en idrottsrörelse som över tid är stark genom våra huvuduppdrag företräda, leda, stödja, (folk-) bilda, utbilda och utveckla. "

Niclas Bromark, länsidrottschef
RF-SISU Västerbotten

Kristina Grubbström

En av våra medlemmar

"Riksteatern Norrbottens betydelse som folkrörelse är viktig för länets civilsamhälle. Vi bidrar till samhällsbygget i en tid när offentliga insatser sviktar. Vårt arbete beskrivs bäst genom perspektiven: Scenkonst, Engagemang och Kunskapande. Vårt fokus är att ständigt utvecklas inom nämnda områden genom samverkan och bidra till en levande och kraftfull idéburen sektor"

Kristina Grubbström, ordförande
Riksteatern Norrbotten

Thomas Olofsson

En av våra medlemmar

"Kalix folkhögskola arbetar för att sprida bildning till alla oavsett ålder. Vi arbetar med det livslånga lärandet och hjälper alla människor oavsett var du befinner dig i livet; från ungdomar som behöver studierna för att komma ut i arbetslivet, till yrkesarbetande som behöver ändra riktning senare i livet, utlandsfödda som behöver svenskstudier för att komma in på arbetsmarknaden till pensionärer som behöver utveckla sina kunskaper och klara vardagen på ett bättre sätt. Vi är medlemmar i Samforma för att vi vill bidra till att öka kunskapen om idéburen verksamhet och för att vi tror på att ju fler vi är, desto starkare blir vi tillsammans"

Thomas Olofsson, ordförande
Kalix folkhögskola

Bertil Forsberg

En av våra medlemmar

"Västerbottens läns Nykterhetsförbund, VLN, är en länsorganisation för ideella föreningar som huvudsakligen arbetar mot alkohol och andra droger. Vår uppgift är att utbilda om konsekvenser och förebyggande, skapa opinion samt stimulera samverkan mellan våra medlemsorganisationer och andra aktörer med samma intresse av att skapa tryggt och hälsofrämjande samhälle."

Bertil Forsberg, ordförande
Västerbottens läns Nykterhetsförbund

previous arrow
next arrow