Vi välkomnar Riksteatern Västerbotten som ny medlemsorganisation i Samforma. Föreningens ordförande Anna-Carin Nilsson Björk ger svar på några inledande frågor.

Varför medlemskap i Samforma?

Tillsammans blir vi starkare! Detta gäller inte minst civilsamhället. Vi tror att nätverket Samformas koncept med påverkansarbete, kunskapsspridning, kunskapsutveckling och omvärldsbevakning kommer att främja utvecklingen av idéburen sektor i Norr- och Västerbotten och vi i Riksteatern Västerbotten vill vara en del i detta.

Vilka är Riksteatern?

Riksteatern är en levande folkrörelse som äger Sveriges största producerande turnéteater. Riksteaterns vision är: ”Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse för alla överallt” Det mesta av arrangörsarbetet inom folkrörelsen sker ideellt och utförs på fritiden.

Vilket uppdrag har Riksteatern Västerbotten?

Riksteatern Västerbotten är en regional förening inom folkrörelsen Riksteatern, ett samverkansorgan för Västerbottens lokala riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Vi arbetar för att alla i regionen ska känna till och ha möjlighet att uppleva professionell scenkonst. Utbudet ska omfatta så många olika uttryck/genrer och nå så många olika målgrupper och orter i Västerbotten som möjligt.

Vad arbetar ni mer med?

Förutom vårt främjandeuppdrag gentemot arrangörer, barnkultursamordnare och producenter bedriver vi utvecklingsprojekt, just nu handlar det om medlemsutveckling, föreningsutveckling, samtida cirkus samt dans riktat mot barn och unga.
Det är även essentiellt för oss att hålla kontakt med regionens politiker och tjänstemän och informera dem om Riksteaterns arbete inom Västerbotten samt att i samråd med dem formulera en överenskommelse mellan regionen och den regionala föreningen, enligt samverkansmodellen. Dessutom är vi en viktig remissinstans vid framtagandet av den regionala kulturplanen.

Välkommen!

 

Läs mer