Den 13 november arrangeras en digital kickoff för Nysta – civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Det är ett samverkansprojekt mellan sex paraplyorganisationer inom civilsamhället och en högskola. Vid kickoffen ges du bland annat möjlighet att fördjupa dig i en av arbetsgruppernas frågeställningar samt ta del av ett samtal mellan Nyamko Sabuni, Ulf Kristersson och Amanda Lind.
Arbetet inom Nysta genomförs inom sex olika områden där Samforma medverkar inom området Det demokratiska utrymmet.