I november 2024 arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna på Sara Kulturhus i Skellefteå.

Föreningar i Västerbotten bjuds nu in till ett digitalt stormöte via Zoom 14 november (2023) 17.30-19.30 för att kunna påverka arrangemangets innehåll och utformning. De tankar och förslag som kommer upp på mötet är viktiga för den fortsatta planeringen av arrangemanget. Som tack för din organisations medverkan erbjuds en gratisbiljett per mötesdeltagare till MR-dagarna 2024. En person per organisation är välkommen.

Anmälan görs senast 9 november genom att maila: malin.slatis@mrdagarna.se. Meddela namn, samt vilken organisation/nätverk/rörelse du företräder.

se Inbjudan stormöte MR-dagarna i Skellefteå 14 november för mer information.

De frågor som vi kommer att diskutera under mötet är, utifrån temat:

  • Vilka utmaningar ser ni kopplade till mänskliga rättigheter och demokrat i Skellefteå och norra Sverige?
  • Vilka målgrupper tycker du är särskilt viktiga att nå ut till för MR-dagarna? Hur når vi bäst ut?
  • Vilka andra personer/organisationer bör bjudas in för att komma med synpunkter på innehållet i ett tidigt skede?
  • Vilka talare skulle ni vilja se på Mänskliga Rättighetsdagarna?
  • Andra tankar/kommentarer om Mänskliga Rättighetsdagarna