Foto: Linn Hjort.

 

Åse Classon kommer att kliva på uppdraget som verksamhetutvecklare på Samforma under tiden Niklas Lindmark är föräldraledig.

”Samformas styrelse är glada att få ett fint tillskott genom Åse Classon till vårt arbete med att stärka och utveckla den idéburna sektorn i Norrbotten och Västerbotten. Hon har en lång och gedigen bakgrund inom civilsamhället både som anställd och förtroendevald. Åse är för närvarande riksordförande för Hela Sverige och har också verkat under en tidigare period i Samformas styrelse”, säger Ylva Löwenborg, ordförande i Samforma.

Att bygga samverkansstrukturer som på olika sätt bidrar till samhällsutveckling är något som engagerar Åse. Några exempel; hon var delaktig i det nationella Överenskommelsearbetet, i framtagandet av MUCFs ”Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället” och har företrätt civilsamhället i övervakningskommittéer och olika statlig utredningar. Åse har också arbetat mycket med projekt och är van att anordna olika typer av arrangemang och seminarier samt jobba med påverkansfrågor m.m.

Två snabba frågor

Vi passade på att ställa några frågor till Åse inför uppdraget på Samforma.

Vad var det som lockade dig att söka tjänsten som verksamhetutvecklare?

”Möjligheten att aktivt få jobba med en organisation som verkar för de frågor jag brinner för lockade mig att söka arbetet. Jag är ödmjuk inför uppgiften, då jag ser att ett fint arbete med att öka förutsättningarna för att civilsamhället ska bli en efterfrågad och respekterad samverkanspart i samhällsutvecklingsarbetet har utvecklats i organisationen och jag hoppas att erfarenheterna och nätverken från mitt långa engagemang med civilsamhällesfrågor ska komma Samforma till gagn”, säger Åse.

Vi vet att du tycker om trädgårdsarbete och att odla Åse, vad ska du försöka ”odla” och få utveckling i under din tid på Samforma?

”Jag vill göda den redan påbörjade odlingen. Det finns ett ömsesidigt inbyggt system som gör att civilsamhället ser sig som beställare av tjänster och det offentliga som utförare att av dessa. Jag vill att vi ömsesidigt istället ser oss som utvecklingspartners i olika samhällsfrågor och vill fortsätta att verka för detta i Norr- och Västerbotten”, fortsätter Åse.

Varmt välkommen!

 

Läs mer