Samforma får ett mycket värdefullt tillskott i vår verksamhet genom Per Lindahl som i mitten av maj tillträder som verksamhetsutvecklare.

Per kommer till Samforma med en gedigen bakgrund som verksamhetsutvecklare och utvärderare inom Kanadas icke-vinstdrivande sektor. Mycket av Pers arbete har utförts inom ramen för ett initiativ finansierat av den kanadensiska staten med målet att främja innovation inom samhällstjänster hos civilsamhällesorganisationer. Han har lett utvärderingar, sammanställt rapporter, och spridit kunskap om innovationer inom sektorn samt om hur sektorns innovativa förmågor kan stärkas. Han har också stöttat ledningsgrupper i deras arbete att stärka dess organisationers strategiska, operativa och innovativa kapaciteter. En genomgående aspekt av hans arbete har varit att främja relationer och samverkan mellan aktörer inom Kanadas offentliga och civila sektorer som brinner för dessa frågor.

Per som är uppvuxen i Umeå ser nu fram emot att flytta hem igen med sin familj, och att få applicera det han lärt sig i Kanada på Samformas arbete med att främja civilsamhället här i övre Norrland. Från det svenska civilsamhället har han framför allt erfarenhet som aktiv i olika organisationer, bland annat som dansinstruktör och kassör, och hans år utomlands har gjort det än tydligare för honom hur värdefullt det svenska civilsamhället är. Han är glad för att nu kunna bidra till vår fortsatta utveckling, och ser fram emot att snart få lära känna och arbeta med Samformas medlemsorganisationer.
Från Samforma ser vi att Pers kompetenser och erfarenheter kommer att kunna tillföra mycket i vår verksamhet.

Varmt välkommen!