Veronica Blomberg (till vänster i bild) och Sofia Lundström (till höger i bild) är verksamhetsutvecklare hos Brottsofferjouren, de berättar att Brottsofferjouren Luleå ger adekvat information om rättsprocessen, samtalsstöd och praktisk rådgivning till brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

”Vi har ett samhällsuppdrag som medför individ- och samhällsnytta genom:
-Demokrati och ett rättssäkert samhälle.
-Mänskliga rättigheter genom kvalitetssäkrat och välkänt stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga.
-Social och samhällsekonomisk hållbarhet i trygga attraktiva samhällen genom minskad brottslighet”.

Brottsofferjouren Luleå vill genom sitt medlemskap i Samforma bidra till en stark idéburen sektor som har en viktig roll i ett levande, tryggt och hållbart samhälle.

Vi säger varmt välkomna som medlem!